لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15936

آموزه‌های نو – ف۲ ق۱۱

165

مرور مجموعه مقالۀ «دعا و مناجات»، نوشتۀ دیوید لنگنس و ترزا لنگنس (بخش اول)

برای شنیدن این قسمت در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.