لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15919

شطرنج زندگی (۹) – “پرخاشگری از کودکی تا بزرگسالی”

245

گرایش بزرگسالان به خشونت و ناآرامی ، محیط خانه را برای اطفال، عملا به مدرسه‌ای برای آموزش پرخاشگری و ستیزه جویی تبدیل می کند که در آن اطفال با چنین روحیه خشن و به دور از احساساتی چون همدلی رشد می یابند.