لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15912

سپهر سخن – ف۲ ق۱۰

341

حضرت باب می‌فرمایند: مجمل قول! آنچه انسان تمنا دارد از خیر دنیا و آخرت نزد من است و اگر کشف حُجُب شود محبوب کل منم و احدی منکر مرا نخواهد شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.