لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15911

پرواز – رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۱۲

231

بقایی میدان خدمتش رابه سیستان وبلوچستان انتقال داد و به سوالات علمای اهل تسنن پاسخ داد و موجب شد مشکلاتشان برطرف شود.