لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15905

سخنرانی – روحانیّت و معنویّت در خانواده ق۴

311

بخش چهارم و پایانی سخنرانی با عنوان “روحانیّت و معنویّت در خانواده” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط خانم فروغ صانعی ،سویتزر ارائه گردید.