لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15899

گزارش افتتاح مشرق الاذکار شیلی

442

گزارشی از افتتاح معبد بهائی در آمریکای جنوبی که با حضور بیش از ۵۰۰۰ نفر از سراسر دنیا برگزار شد.