لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15893

معماران صلح – اتّحادیه ی اروپا ق۳ و آخر

286

هومن این هفته هم مثل هفته گذشته در رابطه با اتحادیه اروپا برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۲ میلادی برای شما صحبت می کند