لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15892

کافه گپ – آموزش غیر مستقیم ق۱

193

این هفته پارسا فنائیان به سراغ نسیم مهرآئین رفته تا از او سوالاتی در رابطه با آموزش غیر مستقیم بکند. آموزش غیرمستقیم چیست و چه خصوصیاتی دارد؟