لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15891

گرامافون – ادوین استار (War, what war is good for)

327

ادوین استار و آهنگ‌ اش، جنگ، یا جنگ به چه درد می‌خوره موضوع این هفته‌ گرامافون است.