لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15859

شاید شنیده باشید(۱۴۷) – ق۲- محبت پروردگار – بخش دوم

178

نگاهی‌ به آثار حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: محبت پروردگار – بخش دوم