لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15842

نقطه سر خط – روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

88

این هفته در نقطه سر خط، به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان، به یادداشتی می­پردازیم با عنوان «کشتار تدریجی هویت زنان»؛ یادداشتی که به مسئله خشونت علیه زنان، از زاویه­‌های متفاوت نگاه می­کنه.