لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15831

سپهر سخن – ف۲ ق۹

202

یا مَعشرَ العُلماء! اِتقوا اللهَ فی آرائکم من یومِکم هذا فانَ الذکرَ فیکم من عندنا. قَد کانَ بالحقِ حاکماً و شهیداً. و اَعرضوا عَمّا تأخذونَ من غیرِ کتاب اللهِ الحَق، فانَ لکم فی القیامهِ علی الصراطِ موقِفاً علی الحقِ قد کانَ مسئولاً.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.