لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15811

گرامافون – ( جان لنون / Give peace a chance )

292

آهنگ به صلح فرصتی بده از جان لنون موضوع این قسمت از برنامه‌ی گرامافون است. با نوید و نیوشا همراه باشید.