لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15800

نماهنگ – بداهه نوازی

250

بداهه نوازی متین و میثاق اسحاقی در دستگاه چهارگاه.