لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15799

گفت‌وگو – فعالیتهای انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی

309

در این گفت‌وگو دکتر شاهین ایقانیان، عضو هیئت مدیره انجمن دوستدارن فرهنگ ایرانی، در مورد فعالیتهای انجمن واهداف کنفرانس سالانه انجمن صحبت میکند.