لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15784

آقا کامران(۱۰۳) – یک ایمیل مهم

143

این قسمت: خبر مهم گاهی فقط الکترونیکی‌ میاید!