لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15773

نماهنگ – بسُرا

165

ترانه ای برگرفته از آثار حضرت بهاءالله با اجرای نبیل مقدم.