لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15760

آموزه‌های نو – ف۲ ق۹

223

مرور مجموعه مقالۀ «کسب و کار موفق، از نظر مادی و روحانی»، نوشتۀ لارنس میلر.

دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.