لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15753

شطرنج زندگی (۷) – “مرهم موسیقی”

273

اگر تمام هنرها به موسیقی منتهی می شوند، لابد تمام درمان‌ها هم به موسیقی ختم می شود!