لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15740

سپهر سخن – ف۲ ق۸

228

حضرت باب می‌فرمایند: این که امر شده ذکر سر از برای آن است که مراقب به ذکرالله باشی که قلب تو همیشه حیوان باشد که از محبوب خود محتجِب نمانی. نه این که به لسان ذکر بخوانی و قلب تو متوجه نباشد به ذروه قدس.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.