لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15739

پرواز – رمضانعلی بقائی امره‌ای ق۱۰

347

پس از بازگشت از سفرهای تبلیغی گرفتار رماتیسم سخت شد و امیدی به زنده ماندنش نبود. او آرزومی کرد بهتر شود تا بتواند به خدماتش ادامه دهد.