لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15731

سخنرانی – روحانیّت و معنویّت در خانواده ق۲

216

بخش دوّم سخنرانی با عنوان “روحانیّت و معنویّت در خانواده” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط خانم فروغ سویتزر ارائه گردید.