لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15721

بازتاب – روانشناسی روحانیت – ق۲

220

آیا روش‌هایى براى تاثیرگذارى مسائل روحانى بر وضعیت روانى انسان وجود دارد؟ آیا تا کنون این روش‌ها توانسته نقش مثبتى بر وضعیت روحى و روانى بشر ایفا کند؟ آیا نمادهاى روحانى مانند ادیان از نقش مثبت خود دور شده‌اند یا دورى از آنها موجب اختلال در وضعیت روانى جهان و جهانیان شده است؟ دیدگاه و راهکار دیانت بهائى براى بهبود وضعیت روانى این جهان بیمار چیست؟ در این برنامه شاهرخ کوهستانى میزبان بهروز ثابت و سبا ارجمند است تا نگاهى داشته باشند به روانشناسى و روحانیت و یا روانشناسى روحانیت.