لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15715

معماران صلح – اتّحادیه ی اروپا ق۱

194

برنده‌ی جایزه‌ی نوبل صلح سال ۲۰۱۲ میلادی اتحادیه‌ی اروپاست. هومن عبدی در این قسمت از این اتحادیه‌ی اروپا برایمان می‌گوید.