لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15714

کافه گپ – بشارات ادیان ق۸

86

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و … استاد وحید خرسندی در گپ و گفت این هفته با پارسا فنائیان، به مفهوم اصلی بهشت و جهنم می‌پردازند