لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15714

کافه گپ – بشارات ادیان ق۸

160

در ادیان گذشته به موضوعاتی اشاره شده که امروزه با عقل سازگار نیستند؛ موضوعاتی همچون جا به جا شدن کوه‌ها، بازگشت مسیح بر روی ابر، شکافتن آسمان و … استاد وحید خرسندی در گپ و گفت این هفته با پارسا فنائیان، به مفهوم اصلی بهشت و جهنم می‌پردازند