لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15695

فصل مشترک – ف۲ رسانه و خشونت

185

از کامبیز توانا پرسیدیم که آیا پخش بیش از حد تصاویر و یا اخبار خشونت در رسانه‌‌ها باعث بی‌تفاوت تر شدن جامعه نسبت به این مقوله نمی‌شود؟