لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15633

طلوعی دیگر (۶) – شهادت حضرت باب ق۲

308

تاریخچه ای مختصر از پیدایش آئین بهائی. این قسمت بخش دوّم از شرح شهادت حضرت باب.