لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15620

شاید شنیده باشید(۱۴۴) – ق۱- تعالیم الهی

147

نگاهی‌ به آثار حضرت عبدالبها‍ء. این قسمت: دیدگاه ایشان در خصوص تعالیم الهی