لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15595

آینه – الگوهای خوب

169

از دیدن کلیپ های زیبای دوستی حیواناتی که از اول خلقت باهم دشمنی و کینه داشته اند چه احساسی میکنید؟