دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

آموزه‌های نو – ف۲ ق۷

54

مرور مقالۀ «پنج چیزی که از کار با سیاستمدارها یاد گرفتم»، نوشتۀ دیوید لنگنس، و مقالۀ «تأثیر کلمات در مقابل قدرت عشق»، نوشتۀ دِرِل راجرز

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15594