لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15588

کافه گپ ویژه – حضرت بهاءالله

319

به مناسبت ۱۹۹ سالزورمیلاد حضرت بهاءالله، استاد وحید خرسندی در گپ و گفت ویژه این هفته با پارسا فنائیان به توضیحاتی در مورد تشبیه ظهور حضرت بهاءالله به طلوع آفتاب می‌پردازند.