لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15579

ویژه برنامه – تولّد حضرت باب

686

شهر شیراز محلّ تولّد حضرت باب – خانواده پدری و مادری حضرت باب و دوران کودکی – مقام و ادّعای حضرت باب و هدف از ظهور آئین بابی.