لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15573

سخنرانی – ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی ق۴

202

بخش چهارم و پایانی سخنرانی با عنوان “ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.