لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15549

طلوعی دیگر (۵) – شهادت حضرت باب ق۱

235

تاریخچه ای مختصر از پیدایش آئین بهائی. این قسمت بخش اوّل از شرح شهادت حضرت باب.