لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15548

لفظ و معنا(۳۰) – موسیقی در ایران ق۱

220

موسیقی در قبل از اسلام در ایران و… در این قسمت از برنامه لفظ و معنا مورد بررسی قرار می گیرد.