لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15526

الماس های آفریقایی – مادری موفق ف۲ ق۸

182

لیلا با لولو در مورد خانواده آلمانی-آفریقاییش صحبت می کند.