لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15507

سپهر سخن – ف۲ ق۶

351

حضرت باب می‌فرمایند: «هیچ جنتی از نفس عمل به اوامرالله اعلی‌تر نبوده نزد موحدین و هیچ ناری اشد از تجاوز از حدود الله و تعدی نفسی بر نفسی نبوده اگر چه به قدر خردلی باشد».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.