لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15488

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۳۰

159

•افتتاح مشرق الاذکار شیلی، آخرین مشرق الاذکار قاره ای در جهان.
•بیت العدل اعظم: جناب فرهنگ امیری به شهادت رسیده است.
•زن شگفت انگیزسفیر جدید سازمان ملل متحد.
•نقل قول این هفته از آزیتا رفیع زاده