لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15479

یکصد و نود – ازدواج

193

به نظر شما افزایش سنّ ازدواج و عدم تمایل جوانان برای تشکیل خانواده، میتواند آیندهٔ بشریت را به خطر اندازد؟