لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15447

یکصد و نود – نظام اداری جامعه بهائی

136

آیا نظام‌های اداری کنونی میتوانند در آیندهٔ الگوی مناسبی برای سعادت بشر باشند؟