لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15446

الماس‌های آفریقایی – کارآفرینی جوانان ف۲ ق۷

228

لولو بم ، مشاور ارتباطات و در عین حال مادر و همسری موفق است. او از علاقه زیادش به آفریقا برای ما صحبت می کند.