لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15439

آموزه‌های نو – ف۲ ق۵

190

مرور مقالۀ «۶ درس مهم از جایزه نوبل صلح»، نوشتۀ هما ثابت توانگر، و مقالۀ «ارتقاء ارتباطات جهانی با زبانی واحد و مشترک»، نوشته لیون استیونز.