خبرنگار – افتتاح مشرق الاذکار شیلی

241

گفتگو با فرزاد فردوسی و گزارشی از مونا خادمی

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15430