لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15429

شطرنج زندگی (۴) – “نهیب مرگ”

267

از دست دادن عزیزی -کسی که دوستش داریم- می‌تونه تلخ‌ترین و دردناک ترین اتفاق زندگی باشه، سوزش داغی که بر دل و جان می‌نشینه. ولی گریزی از آن نیست، باید دیر یا زود نهیب مرگ را پذیرفت.