لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15403

این روزها به یاد تو- به یاد مادران زندانی

168

شعری از مهوش ثابت، زندانی عقیدتی، به نرگس محمدی، مادر زندانی