لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15395

شنیدنیهای رسانه‌ای – ۴۲۹

152

• باب دیلن برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات شد.
• استعداد درخشان به خاطر بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد.
• بودجه نیست، گرد و غبار همچنان وجود دارد؟.
• آنتونیو گوته رش دبیر کلّ سازمان ملل متّحد شد.
• استان بوشهر از استانهائی است که آمار زیادی از بیماران کلیوی و دیالیزی را در ایران دارد.