گزارش – افتتاح مشرق الاذکار شیلی – بخش سوّم

595

گفتگو با خانم تبسم انوری، از شرکت کننده گان در این مراسم

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15389