لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15346

آموزه‌های نو – ف۲ ق۴

196

مرور مقالۀ «رنج و درد، و خداوند مهربان»، نوشتۀ سلی واکر، و مقالۀ «خدمت می‎تواند ما را نجات دهد»، نوشتۀ رِی زیمِرمَن.