لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15338

خبرنگار – موسسۀ مشرق الاذکار در آیین بهائی

295

گفتگو با: دکتر مینا یزدانی، محقق و استاد دانشگاه