لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=15325

سخنرانی – ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی

415

بخش اول سخنرانی با عنوان “ستایش و نیایش در فرهنگ ایران و آئین بهائی” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.